ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΘΙΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διάρκεια έργου: 1996-2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη έργου:
Κλ. Θεολογίδου

Μελέτη – Επίβλεψη:
Κ. Θεολογίδου

Επίβλεψη εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών:
Π. Σγούρος

Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρόπος εκτέλεσης:
Αυτεπιστασία

Έγκριση μελέτης:
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/30573/922/25-9-1992

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Κ. Θεολογίδου, «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων Καστοριάς», πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης «Το Έργο της Αποκατάστασης των Ιστορικών Κτισμάτων στη Βόρεια Ελλάδα», Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1-3 Ιουνίου 1995, Μνημείο και Περιβάλλον, τομ. 3/Ι, 1995, σσ. 29-35
    Download |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο ΄Αγ. Δημήτριος είναι κοιμητηριακός ναός, στα όρια της κοινότητας της Λιθιάς. Ανακαινίσθηκε ριζικά το 1783, οπότε και τοιχογραφήθηκε. Είναι μονόχωρος με νάρθηκα και στεγάζεται με τρικλινή στέγη. Η στάθμη του δαπέδου του είναι κατά 1m χαμηλότερη από τη στάθμη του εδάφους. Χαρακτηρίζεται από τον εξαιρετικά τονισμένο κατά μήκος άξονα και τις χαμηλές αναλογίες. Εσωτερικά όλος ο κυρίως ναός και η όψη του μεσότοιχου προς το νάρθηκα ήταν τοιχογραφημένοι. Εντυπωσιάζει η εξαιρετικά χαμηλή είσοδός του και ο εσωτερικός, ιδιαίτερα σκοτεινός χώρος, ο οποίος φωτίζεται από δύο μικρά παράθυρα.

Ο ναός κάηκε το 1992, οπότε και ανακατασκευάσθηκε άμεσα η στέγη του (Ξ. Σαββοπούλου) και αποτοιχίσθηκε μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών για τη διάσωσή τους.

Με το παρόν έργο στερεώθηκαν οι τοιχοποιίες συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν οι τοιχογραφίες, καθαιρέθηκε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα σε επαφή με την ανατολική όψη του ναού και συντηρήθηκε η όψη που αποκαλύφθηκε. Αποκαταστάθηκε επίσης ο διάμεσος τοίχος κυρίως ναού – νάρθηκα με τσατμά, συντηρήθηκε το λίθινο δάπεδο. Εξωτερικά, κατασκευάσθηκε αποστραγγιστικό δίκτυο, περιμετρικά του ναού, σε επαφή με τις τοιχοποιίες του, επισκευάσθηκε η θεμελίωση και υγρομονώθηκε με διαφανές υλικό.