ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η ιστοσελίδα heritagelab έχει ως σκοπό να προβάλλει θέματα που συνδέονται με την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Στο κέντρο του προβληματισμού της βρίσκονται έννοιες που απασχολούν πολλές δεκαετίες το χώρο της αναστήλωσης, όπως η ιστορική και αισθητική αξία, η γνησιότητα και η αυθεντική ύλη, ο χρόνος, η ενότητα της μορφής, η σχέση ανάμεσα στην αυθεντική κατασκευή και την προσθήκη. Οι έννοιες αυτές παραμένουν επίκαιρες και κρίσιμες στη λήψη αποφάσεων σε όλη την πορεία ενός αναστηλωτικού έργου.

heritagelab_backgound_04

Επιχειρεί ακόμα να αναδείξει ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο σύγχρονου προβληματισμού για ένα βιώσιμο μέλλον της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Κάποια από τα ερωτήματα που θέτει ο προβληματισμός αυτός είναι:

  • Ποια είναι η περιβαλλοντική, η οικονομική και η κοινωνική διάσταση της προστασίας και ανάδειξής της;
  • Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες;
  • Τι σημαίνει ζωντανά και βιώσιμα ιστορικά κέντρα; Με ποιες προϋποθέσεις και ποιες «θυσίες» μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε;
  • Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες επεμβάσεις στα κτήρια της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στις αξίες τους ως μνημεία και στις αλλαγές που επιβάλλονται για την προσαρμογή τους στα σύγχρονα πρότυπα ζωής;

Η ιστοσελίδα αναπτύσσεται σε 3 ενότητες. Η μία ενότητα παρακολουθεί την επικαιρότητα, καταγράφοντας τρέχοντα σχετικά θέματα. Η δεύτερη ενότητα φιλοδοξεί να γίνει μια πλατφόρμα δημιουργικού διαλόγου, φιλοξενώντας απόψεις και ιδέες όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζω τα έργα που υλοποίησα και υλοποιώ από διάφορες θέσεις, στο σχεδιασμό των οποίων κεντρικό ρόλο κατείχαν οι παραπάνω προβληματισμοί.

Τελευταία ενημέρωση …