ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΛΑΤΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Διάρκεια έργου: 1998-1999

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη έργου:
Κ. Θεολογίδου

Αρχιτεκτονική μελέτη:
(+) Μ. Κούλη

Μελέτη εφαρμογής – Τεχνικές προδιαγραφές:
Κ. Θεολογίδου

Επίβλεψη εργασιών:
Κ. Θεολογίδου – (+) Μ. Κούλη

Έγκριση μελέτης:
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/56841/1590/19-11-1998

Φορέας υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρόπος εκτέλεσης:
Αυτεπιστασία

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Άγιος Νικόλαος, στα όρια της Κοινότητας Πλατέως, είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο μνημείο του 16ου αι. από απόψεως αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής. Είναι μικρών διαστάσεων, μονόχωρος ναός, με ξύλινη δίκλινη στέγη, σε καλή κατάσταση, η οποία διατηρεί ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από την αρχική κατασκευή. Η παρουσία τοιχογραφιών στη δυτική όψη και στοιχείων θεμελίωσης δυτικότερα μαρτυρούν την πιθανή ύπαρξη στοάς στην πλευρά αυτή. Οι λιθόκτιστες τοιχοποιίες του ενισχύονται με ξύλινα ζωνάρια. Το δάπεδο του κυρίως ναού είναι πλίνθινο και στο κέντρο του σχηματίζεται ομφαλός.

Ο ναός παρουσίαζε περιορισμένα προβλήματα, δηλαδή τοπικές φθορές στις τοιχοποιίες, αποσάθρωση του πετσώματος της στέγης και ρωγμές στο πλίνθινο δάπεδο το οποίο επιπλέον είχε ασβεστωθεί.

Οι ελάχιστες επεμβάσεις, ώστε να διατηρηθεί η αυθεντική κατασκευή, μοναδική στην περιοχή σε ολοκληρωμένη μορφή, ήταν βασικό ζητούμενο των εργασιών αποκατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, αντικαταστάθηκε μόνο το σαθρό πέτσωμα της στέγης με νέο σε όμοιες διαστάσεις, ενώ οι επεμβάσεις στον ξύλινο σκελετό της ήταν περιορισμένου χαρακτήρα. Περιορισμένου χαρακτήρα ήταν και οι επεμβάσεις στις λιθοδομές με αρμολογήματα και αντικατάσταση σαθρών ξυλοδεσιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συντήρηση των τοιχογραφιών. Ανερχόμενη υγρασία αντιμετωπίστηκε με αποστραγγιστικό δίκτυο, περιμετρικά του ναού.