ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 1991-1992

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Οργάνωση έκθεσης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος – Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος

Συντονισμός:
(+) Σ. Κίσσας, Κλ. Θεολογίδου
σε συνεργασία με Ε. Χεκίμογλου και Π. Μαραγκίδου (ΕΤΕ)

Κείμενα:
Χρ. Μαυροπούλου – Τσιούμη, (+) Σ. Κίσσας

Επιλογή υλικού:
(+) Σ. Κίσσας

Σχεδιασμός έκθεσης:
Κλ. Θεολογίδου

Συντήρηση εικόνων:
Φ. Ζαχαρίου, Π. Σγούρος, Β. Σγούρος, Ο. Ηλιοπούλου, Β. Χαπαμπάτη

Σχεδίαση χάρτη Βέροιας:
Μ. Σασκαλίδου

Οδηγός έκθεσης:
(+) Σ. Κίσσας, Κλ. Θεολογίδου

Τεχνικοί συνεργάτες:
Αν. Στεφανόπουλος, Ν. Ζούρος, Ε. Μπατιάκας, Κ. Γκέλος, Κ. Ρηγόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Οδηγός Έκθεσης
    Download |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πρόκειται για την έκθεση εικόνων της Βέροιας, η οποία μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα διαφορετικά δεδομένα του χώρου φιλοξενίας επέβαλαν μία διαφορετική αντιμετώπιση στο σχεδιασμό της έκθεσης με την αξιοποίηση, κατά το δυνατόν, των κατασκευών της Βέροιας.

Σε ένα διατηρητέο κτήριο, με έντονα τα χαρακτηριστικά του εκλεκτισμού και επιβλητικό εσωτερικό χώρο, οι νέες κατασκευές όφειλαν να είναι ανάλαφρες και παράλληλα με χαρακτήρα. Κατασκευές που θα επιτρέπουν την εικόνα του εσωτερικού χώρου του κτηρίου και θα προβάλλουν τα εκθέματα.

Ενημερωτικές πινακίδες τοποθετήθηκαν στην είσοδο του κτηρίου. Μία δεύτερη είσοδος στην έκθεση κατασκευάσθηκε από ελαφρά υλικά, ως φίλτρο από τον εξωτερικό στον εσωτερικό χώρο, η οποία επιπλέον παρεμπόδιζε την μεταξύ τους οπτική επικοινωνία.

Οι εικόνες τοποθετήθηκαν σε επιμέρους θεματικές ενότητες με βάση τη χρονολογία τους. Κάθε δωμάτιο φιλοξένησε και μία θεματική ενότητα, σε μια χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους. Οι κατασκευές, ελαφρές, που επέτρεπαν οπτικές φυγές, τοποθετήθηκαν στα δωμάτια κεντρικά, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα της συνολικής αντίληψης του χώρου.