ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διάρκεια έργου: 1998-2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μουσειολογική μελέτη:
Δ. Ευγενίδου, Ν. Μίνως, Α. Πέτκος, Σ. Χούλια, Κ. Θεολογίδου, Μ. Παρχαρίδου, Χ. Παπακυριακού, Φ. Καραγιάννη, Ε. Δούμα, Π. Σγούρος

Μουσειογραφική μελέτη:
Κ. Θεολογίδου

Επίβλεψη εργασιών:
Α΄Φάση (1ος όροφος): Κ. Θεολογίδου
Β΄Φάση (2ος, 3ος όροφος): Κ. Θεολογίδου, Κ. Δρόσου, Β. Καλταπανίδου

Συντήρηση εκθεμάτων:
Ν. Μίνως, Κ. Καπετάνος, Π. Σγούρος, Θ. Κανέλλης, Κ. Τζίμπουλας, Ε. Χριστοφορίδου, Ι. Στυψιανού

Γραφιστικές συνθέσεις:
Akron Aooton, Χ. Παυλίδου, Λ. Δημητριάδου

Φωτογράφηση:
Β. Βουτσάς, Κ. Ηλιάδης, Δ. Λαμπαδιάρης, Κ. Κίσσας, Σ. Χαϊδεμένος

Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Απόφαση έγκρισης:
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ22-11/59850/3306/12 – 1999

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
  • Βραβείο από την Ελληνική Ομοσπονδία των Σωματείων των Φίλων των Μουσείων, 2003.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Κ. Θεολογίδου, Μ. Παρχαρίδου, Χ. Παπακυριακού, «Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας», ΥΠ.ΠΟ. Τ.Α.Π.Α., 2001
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Φορητές εικόνες, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες , αποκολλημένα ψηφιδωτά δάπεδα, αρχιτεκτονικά γλυπτά, μαρμάρινες επιγραφές, ταφικά ευρήματα, χειρόγραφα, αντικείμενα αγγειοπλαστικής και μικροτεχνίας εκτίθενται στις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου, οι οποίες οργανώνονται σε τρεις θεματικές ενότητες:
• Το παράδειγμα της Βέροιας, μια πόλη της περιφέρειας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και οι ποικίλες πολιτισμικές σχέσεις με μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα
• Η οργάνωση της πόλης: δημόσιος και ιδιωτικός χώρος
• Η θρησκευτική λατρεία

Οι εκθέσεις αναπτύσσονται στους τρεις ορόφους του μουσείου, ενώ στο ισόγειο λειτουργεί πωλητήριο.

Βασικά χαρακτηριστικά των ορόφων είναι ο ενιαίος χώρος, η δρομική γεωμετρία, τα υλικά κατασκευής -ξύλο και μέταλλο-, ο μεγάλος αριθμός των παραθύρων που δίνουν άπλετο φως και οι ορατές Η/Μ εγκαταστάσεις. Το σύνολο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αποτέλεσε βασική παράμετρο στο σχεδιασμό της έκθεσης.
Σημαντικές παράμετροι στο μουσειογραφικό σχεδιασμό ήταν επίσης ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως μνημείο της νεότερης ιστορίας της πόλης, με ζητούμενο να διατηρηθεί ορατή για τον επισκέπτη η εσωτερική δομή και κατασκευή του και οι θεματικές ενότητες στις οποίες οργανώθηκαν τα εκθέματα, σύμφωνα με τη μουσειολογική μελέτη. Η κάθε ενότητα περιλάμβανε ποικιλία εκθεμάτων, τα οποία με την τοποθέτηση και προβολή τους θα έπρεπε να αποδώσουν με τον κατά το δυνατόν πληρέστερο τρόπο, το θέμα της ενότητας. Ζητούμενα λοιπόν στο σχεδιασμό της έκθεσης ήταν η αρμονική συνύπαρξη περιεχομένου και κελύφους και με κυρίαρχο στόχο την προβολή των εκθεμάτων.