ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σχεδιασμός – Οργάνωση:
Κ. Θεολογίδου, Θ. Κουρουζίδης

Υλοποίηση:
Κ. Θεολογίδου, Θ. Κουρουζίδης, Λ. Καραγεώργη, Τ. Τόλιος, Α. Βήττος, Ι. Βαλδήρ, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΕΝΤΥΠΑ
  • Έντυπο 32σέλιδο με τίτλο «Περιβαλλοντικά μονοπάτια στη Βέροια. Με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Κληρονομιά». Κείμενα και επιμέλεια Κλ. Θεολογίδου.
    Download |
  • Φύλλα εργασίας. Συγγραφή – επιμέλεια Κλ. Θεολογίδου (αρχιτεκτονική κληρονομιά), Θ. Κουρουζίδης (φυσικό περιβάλλον).
    Download |
  • Παραγωγή ταινίας με τίτλο «Η Βέροια στη ροή του χρόνου…», διάρκειας 15 λεπτών σε σκηνοθεσία Ν. Αναγνωστόπουλου και σενάριο Κλ. Θεολογίδου Ν. Αναγνωστόπουλου.
VIDEO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τα «Περιβαλλοντικά μονοπάτια στη Βέροια» είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές του Γυμνασίου και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Τοπικής Επιτροπής Ημαθίας, στο χρονικό διάστημα 2007-2008. Περιλαμβάνει:

• Έντυπο 32σέλιδο με τίτλο «Περιβαλλοντικά μονοπάτια στη Βέροια. Με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Κληρονομιά»
• Φύλλα εργασίας
• Παραγωγή ταινίας με τίτλο «Η Βέροια στη ροή του χρόνου…», διάρκειας 15 λεπτών .

Στόχος του Προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή παιδιά και εφήβους με την πολιτιστική κληρονομιά της Βέροιας και το φυσικό περιβάλλον. Τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται από τους διδάσκοντες ανάλογα με την ηλικία και τις γνώσεις των μαθητών. Το 32σέλιδο έντυπο και η ταινία αποτελούν βοηθητικό υλικό για την προετοιμασία της περιήγησης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ε.Κ.Τ.