ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΟΥΡΙΟ, Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Διάρκεια έργου: 1995-1999

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη έργου:
Κ. Θεολογίδου

Υπεύθυνη αρχαιολογικών ερευνών:
Μ. Παϊσίδου

Υπεύθυνος εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών:
Κ. Καπετάνος

Μελέτη αποκατάστασης:
Κ. Μπουλασίκη, Απ. Καλφόπουλος

Επίβλεψη εργασιών:
Κ. Θεολογίδου

Φορέας υλοποίησης:
ΥΠΠΟ-11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρόπος εκτέλεσης:
Αυτεπιστασία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Άγ. Δημήτριος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Φρούριο. Είναι μικρός, μονόχωρος ναός. Η ανέγερσή του τοποθετείται στις αρχές του 17ου αιώνα. Ακόμα, σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή, ανακαινίσθηκε και αγιογραφήθηκε το 1647. Εντυπωσιακές είναι οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του. Τοιχογραφίες σώζονται και εξωτερικά, στη δυτική όψη του.

Η μορφή του ναού ήταν αρκετά αλλοιωμένη από πολλές, κακότεχνες επεμβάσεις, που περιλάμβαναν κατασκευή νέας στέγης, πρόχειρη όμως κατασκευή, καλυμμένη με κεραμίδια γαλλικού τύπου, επικάλυψη του αρχικού δαπέδου με τσιμέντο και φράξιμο της δεύτερης εισόδου στη νότια όψη του. Με τους σεισμούς του 1995 ο ναός υπέστη αρκετές ρωγμές, αν και στην πλειοψηφία τους, οι ρωγμές προϋπήρχαν του σεισμού και επιδεινώθηκαν.

Αμέσως μετά τους σεισμούς, έγιναν εκτεταμένες αντιστηρίξεις των τοιχοποιιών του μνημείου και από τις δύο παρειές τους και εκπονήθηκε μελέτη για την αποκατάστασή του.

Βασική δυσκολία στην αποκατάσταση του μνημείου ήταν η στερέωση των τοιχοποιιών, οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους καλύπτονταν εσωτερικά με τοιχογραφίες.

Το θέμα αντιμετωπίσθηκε με εκτεταμένα αρμολογήματα στις όψεις του μνημείου, περιορισμένα αρμολογήματα εσωτερικά, όπου δεν υπήρχαν τοιχογραφίες, ενέματα, περίδεση των τοιχοποιιών στην απόληξή τους με ξύλινο σενάζ και αντικατάσταση των κατεστραμμένων ξυλοδεσιών.

Οι εργασίες περιλάμβαναν ακόμα κατασκευή νέας στέγης σε σύγχρονη μορφή, μια και δεν υπήρχαν στοιχεία για την αρχική, αποκάλυψη του παλαιού δαπέδου, το οποίο συντηρήθηκε και κατασκευή λιθόστρωτου, περιμετρικά του ναού για τη διευθέτηση των ομβρίων.