ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΑΤΖΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Διάρκεια έργου: 1996-2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη έργου:
Κ. Θεολογίδου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενίσχυση θεμελίωσης

Επιβλέποντες:
Κ. Θεολογίδου, Κ. Φλώρος

Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Φορέας Εκτέλεσης:
ΥΠΠΟ – Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Τρόπος Εκτέλεσης:
Εργολαβία

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Στερέωση ανωδομής

Επιβλέπουσα:
Κ. Θεολογίδου

Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Φορέας Εκτέλεσης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Έγκριση μελέτης:
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/50637/2143/23-10-1996

Τρόπος εκτέλεσης:
Αυτεπιστασία

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Κ. Θεολογίδου, «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων Καστοριάς», πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης «Το Έργο της Αποκατάστασης των Ιστορικών Κτισμάτων στη Βόρεια Ελλάδα», Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1-3 Ιουνίου 1995, Μνημείο και Περιβάλλον, τομ. 3/Ι, 1995, σσ. 29-35
    Download |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της Καστοριάς, το αρχοντικό Νατζή κτίσθηκε περί τα μέσα του 18ου αι., στη συνοικία Ντολτσό της Καστοριάς, σε μικρή απόσταση από τη λίμνη. Είναι διώροφο με μεσοπάτωμα, περίτεχνες οροφές και εντυπωσιακή ζωγραφική. Το μνημείο απαλλοτριώθηκε από το ΥΠΠΟ, σε πολλή κακή κατάσταση, προκειμένου να αποκατασταθεί και γίνει επισκέψιμο για το κοινό.

Παρά τις εκτεταμένες εργασίες που έγιναν για τη διάσωση και αποκατάστασή του, το κτήριο συνέχιζε να παρουσιάζει στατικά προβλήματα. Επιτόπιες έρευνες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε διάστημα 2 ετών προκειμένου να εκτιμηθεί η κρισιμότητα της κατάστασής του και να διερευνηθούν τα αίτια των βλαβών.

Οι έρευνες περιλάμβαναν συστηματική καταγραφή της μορφής της θέσης και της κατεύθυνσης των ρωγμών και παρακολούθηση της εξέλιξής τους με μετρήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Έρευνες στη θεμελίωση αποκάλυψαν την παρουσία υπόγειων υδάτων. Ακολούθησε παρακολούθηση της αυξομείωσης της στάθμης τους και παρακολούθηση της αυξομείωσης της στάθμης της λίμνης. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι ρωγμές είναι ενεργές και η αυξομείωση της στάθμης των υδάτων στη θεμελίωση του μνημείου, σε άμεση ανταπόκριση με την αυξομείωση της στάθμης της λίμνης, είναι της τάξεως των 70cm. Γεωτεχνική έρευνα έδωσε επιπλέον πληροφορίες για την ποιότητα και το προφίλ του εδάφους.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση του μνημείου διακρίνονται σε 2 υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορούσε σε εργασίες για την ενίσχυση της θεμελίωσης και την άρση των αιτίων των βλαβών. Κατασκευάσθηκαν έγχυτοι μικροπάσσαλοι σε όλες τις φέρουσες τοιχοποιίες και από τις δύο όψεις τους, οι οποίοι συνδέθηκαν μεταξύ τους με κεφαλόδεσμους και εγκάρσιες δοκούς. Παράλληλα, στερεώθηκε η υφιστάμενη θεμελίωση του μνημείου με εμποτισμούς και βαθιά αρμολογήματα.

Με το δεύτερο υποέργο ολοκληρώθηκε τμήμα των εργασιών για τη στερέωση της ανωδομής, οι οποίες περιλάμβαναν βαθιά αρμολογήματα και εμποτισμούς των φερόντων λιθοδομών.