ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά, 1989

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Οργάνωση έκθεσης:
Ε. Τσιγαρίδας, Δ. Ευγενίδου, Αν. Λαζαρίδου, Κλ. Θεολογίδου, Ν. Μίνως, Δ. Καμαράκη, Π. Σγούρος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Οδηγός Έκθεσης
    Download |
  • Θεολογίδου, Κ. «Μουσείο Καστοριάς», Αρχαιολογία, τευχ. 47, Ιούνιος 1993, σσ. 87-88
    Download |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η έκθεση οργανώθηκε σε μία αίθουσα του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς, με αφορμή τα εγκαίνια του κτηρίου. Περιλαμβάνει εικόνες από τη συλλογή της Καστοριάς που χρονολογούνται από το 12ο έως το 17ο αι, οι οποίες οργανώθηκαν σε 6 ενότητες με κριτήριο τη χρονολόγησή τους και το καλλιτεχνικό εργαστήριο στο οποίο ανήκουν.

Με βάση τις ενότητες, η αίθουσα διαιρέθηκε σε επιμέρους χώρους με τη βοήθεια λιτών κατασκευών, σε χαλαρή τοποθέτηση, ώστε ο επισκέπτης να αποκτά εύκολα συνολική αντίληψη του χώρου, να προσανατολίζεται και να κινείται, και παράλληλα να ανακαλύπτει σταδιακά το περιεχόμενό του. Η διάταξη των ενοτήτων ήταν ορθογωνική και διακόπτονταν από διαγώνιο άξονα προσπέλασής τους. Η όλη οργάνωση πρότεινε, χωρίς να την επιβάλλει, συγκεκριμένη γραμμική πορεία στο χώρο, σύμφωνα με τη χρονολογική τοποθέτηση των εκθεμάτων.