ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

FORTMED:
Restoration and use of early medieval fortifications
in the east Mediterranean countries

Αποκατάσταση και χρήση πρώιμων μεσαιωνικών οχυρώσεων
σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου

Πρόγραμμα: EC 5th Framework Programme – INCO-MED and Environment Research Programmes

Διάρκεια: 2000-2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συντονιστής:
Ελλάδα – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Kάστρο των Σερβίων

Επιστημονικός υπεύθυνος:
καθ. Ι. Παπαγιάννη

Ομάδα μελέτης:
Κλ. Θεολογίδου, Κ. Θεοχαρίδου, Ι. Στεργιώτου, Μ. Στεφανίδου, Στ. Κονοπίσης, Β. Πάχτα, Ε. Αναστασίου

Εταίροι:
Ιορδανία – Ministry of Tourism and Antiquities
Κάστρο Shobak στη Νότια Ιορδανία

Ιταλία – Istituto Universario di Architettura di Venezia
The castle of Konigsberg – Monreale, inside the fortification system of the Piano Rotaliano in Trentino

Τουρκία – Technical University of Istanbul
The Byzantine castle of Constantinople

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
  • Βραβείο Europa Nostra (2004) για «την αξιόλογη προσέγγιση για την αναβίωση της κληρονομιάς, μέσα στο ιστορικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό της πλαίσιο, η οποία ολοκληρώνει με ευαισθησία το παρελθόν μέσα στο παρόν».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Papayianni, K. Theologidou, K. Theocharidou, I. Steryiotou, “THE FORTMED PROJECT. A Holistic Approach for the Restoration of Castles and their reuse for Socioeconomic Development of the Around Area. The Castle of Servia”, proceedings of the International Congress “Studies in Ancient Structures” Yildiz Technical University – Faculty of Architecture, 9-13 July 2001, Istanbul – Turkey, pp 889-898.
    Download |
  • I. Papayianni, K. Theologidou, (επιμ) 1st European Workshop “Restoration use of the early Medieval fortifications in the east Mediterranean countries”, Proceedings, Thessaloniki, 2005.
    Download |
  • K. Theologidou, “The castle of Servia. Historical documentation, architectural Description, pathology, proposed repair works”, στο 1st European Workshop “Restoration use of the early Medieval fortifications in the east Mediterranean countries”, Thessaloniki, 2005, pp. 93-109.
    Download |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα EC 5th Framework Programme ήταν η «ανάπτυξη, καθιέρωση και διάχυση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη στερέωση και αποκατάσταση πρώιμων μεσαιωνικών οχυρώσεων σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου». Η προσέγγιση αφορά στην αναβίωση και κατάλληλη χρήση των κάστρων αυτών σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την αναστηλωτική και πολεοδομική διάσταση και το τοπίο. Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε εταίρος εφάρμοσε τη μεθοδολογία σε συγκεκριμένο κάστρο, σε μια ολοκληρωμένη μελέτη που εκπόνησε.

Το ΑΠΘ συμμετείχε με το κάστρο των Σερβίων. Η μελέτη που εκπονήθηκε βραβεύτηκε από την Europa Nostra και υλοποιείται.