ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ

Διάρκεια έργου: 1996-1998

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη έργου:
Κ. Θεολογίδου

Υπεύθυνη αρχαιολογικών ερευνών:
Μ. Παϊσίδου

Υπεύθυνος εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών:
Π. Σγούρος

Αρχιτεκτονική μελέτη:
Αχιλλέας Στόιος

Μελέτη εφαρμογής – Τεχνικές προδιαγραφές:
Κ. Θεολογίδου

Επίβλεψη εργασιών:
Κ. Θεολογίδου – (+) Μ. Κούλη

Έγκριση μελέτης:
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/57606/2674/5-11-1993

Φορέας υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρόπος εκτέλεσης:
Αυτεπιστασία / εργολαβία

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • K. Theologidou, «Restoration Work on Byzantine and post-Byzantine Monuments in the Prespa area, Greece», proceedings of the 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage, Universita’ degli Studi di Firenze CICOP, September 17-24, 2000, Florence Italy, pp. 1576- 1584
    Download |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Ασκηταριό Μεταμόρφωσης ανάγεται στο 13ο αι και είναι το παλαιότερο στην περιοχή. Είναι κτισμένο στο κοίλο βράχου, πάνω σε πλάτωμα, σε υψόμετρο 4μ περίπου από τη στάθμη της λίμνης. Το πλάτωμα αυτό σχηματίσθηκε από τους βράχους και από πέτρινους αναλληματικούς τοίχους. Στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρούνται υπολείμματα από καθίσματα μοναχών, μαγειρείο και αποθήκη. Θεωρείται ότι ήταν ο «κυριακός ναός», στον οποίο συγκεντρώνονταν οι μοναχοί για τις καθιερωμένες λειτουργίες.
Ο αρχικός ναΐσκος ήταν καμαροσκέπαστος. Το ανατολικό τμήμα της καμάρας, σε επαφή με το βράχο, σώζεται μέχρι σήμερα, σε καλή κατάσταση. Από την αρχική κατασκευή σώζονται επίσης ο ανατολικός και ο νότιος τοίχος και το πέτρινο δάπεδο. Ανάγκες για μεγαλύτερο χώρο οδήγησαν στη διεύρυνση του ναού με την καθαίρεση του βόρειου και δυτικού τοίχου και την ανακατασκευή τους βορειότερα και δυτικότερα των αρχικών. Οι εργασίες αυτές συμπαρέσυραν την καθαίρεση και τμήματος της καμάρας και τη συμπλήρωση με ξύλινη τρίκλινη στέγη.

Η μεταγενέστερη στέγη του ναού και οι νεωτερικές τοιχοποιίες παρουσίαζαν πολλά στερεωτικά προβλήματα. Σε κακή κατάσταση ήταν ο περιβάλλων χώρος με τα προσκτίσματα και τους αναλληματικούς τοίχους.

Ζητούμενο των εργασιών αποκατάστασης ήταν η στερέωση και ανάδειξη του συνόλου.

Ανακατασκευάσθηκε η στέγη στο μεγαλύτερο ποσοστό της, αρμολογήθηκαν οι νεωτερικές τοιχοποιίες και συντηρήθηκαν οι τοιχογραφίες. Στον περιβάλλοντα χώρο έγιναν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες ανακτήσεις των αναλληματικών τοίχων και συντήρηση των προσκτισμάτων.