ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ

Διάρκεια έργου: 1995-1999

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη έργου:
Κ. Θεολογίδου

Υπεύθυνη αρχαιολογικών ερευνών:
Μ. Παϊσίδου

Υπεύθυνος εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών:
Π. Σγούρος

Αρχιτεκτονική μελέτη:
Φανή Ρεβυθιάδη

Μελέτη εφαρμογής – Τεχνικές προδιαγραφές:

Κ. Θεολογίδου

Επίβλεψη εργασιών:
Κ. Θεολογίδου – (+) Μ. Κούλη

Φορέας υλοποίησης:
ΥΠΠΟ – 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρόπος εκτέλεσης:
Αυτεπιστασία / εργολαβία

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • K. Theologidou, «Restoration Work on Byzantine and post-Byzantine Monuments in the Prespa area, Greece», proceedings of the 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage, Universita’ degli Studi di Firenze CICOP, September 17-24, 2000, Florence Italy, pp. 1576- 1584
    Download |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Παναγία Ελεούσα είναι το πιο απομακρυσμένο ασκηταριό στη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας. Βρίσκεται στο κοίλο βράχου, σε μεγάλο υψόμετρο, 40μ περίπου από τη στάθμη της λίμνης, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον. Κτίσθηκε το 1409/10, σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή. Είναι μικρός καμαροσκέπαστος ναός, κατάγραφος εσωτερικά με τοιχογραφίες, ενώ ζωγραφιστή τοιχοδομία κοσμεί τη δυτική και τη νότια όψη του. Στον περιβάλλοντα χώρο του διασώζονται πλήθος προσκτισμάτων, σε ερειπιώδη μορφή, που φιλοξενούσαν μοναχούς.

Η κατάσταση του ναού ήταν σχετικά καλή, με φθορές κυρίως στις τοιχογραφίες και στη θεμελίωση. Πολλά προβλήματα παρουσίαζε ο περιβάλλων χώρος με τα ερείπια των κελιών σε κακή κατάσταση, την άναρχη βλάστηση παντού, και ένα κλιμακοστάσιο προσπέλασης στο ναό, από οπλισμένο σκυρόδεμα, χαμηλής αισθητικής.

Ήπιες επεμβάσεις στη θεμελίωση και συντήρηση των τοιχογραφιών ήταν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ναό, ενώ εκτεταμένες επεμβάσεις έγιναν στον περιβάλλοντα χώρο για την ασφαλή προσπέλαση των επισκεπτών και την ανάδειξη του συνόλου.

Πιο συγκεκριμένα, στον περιβάλλοντα χώρο έγιναν εκτεταμένοι καθαρισμοί, στερεώθηκαν τα κελιά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, επενδύθηκε το κλιμακοστάσιο με κτιστή πέτρα και κατασκευάσθηκε προστατευτικό κιγκλίδωμα.